Литые фитинги

Втулка под фланец удлиненная

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
25   195 руб.
32   224 руб.
40   265 руб.
50   113 руб.
63 110 руб. 120 руб.
75 210 руб. 220 руб.
90 220 руб. 250 руб.
110 230 руб. 260 руб.
125 650 руб. 700 руб.
140 790 руб. 860 руб.
160 580 руб. 620 руб.
180 1 400 руб. 1 500 руб.
200 1 410 руб. 1 510 руб.
225 930 руб. 1 020 руб.
250 2 000 руб. 2 100 руб.
280 2 600 руб. 2 700 руб.
315 2 800 руб. 3 500 руб.
355 4 500 руб. 11 400 руб.

Втулка под фланец короткая

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
400 3 100 руб. под заказ
450 6 800 руб. под заказ
500 4 750 руб. под заказ
560 28 000 руб. под заказ
630 5 900 руб. под заказ
710 21 500 руб. под заказ
800 29 000 руб. под заказ
900 37 000 руб. под заказ

Переход удлиненный

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
63*32   75 руб.
63*40   200 руб.
63*50   200 руб.
90*63   220 руб.
110*63 170 руб. 200 руб.
110*90   430 руб.
125*90   1 300 руб.
125*110   1 300 руб.
160*110 350 руб. 470 руб.
160*125   2 500 руб.
180*160   3 000 руб.
200*160   3 600 руб.
225*110   1 500 руб.
225*160 1 400 руб. 1 700 руб.
225*200   5 500 руб.
250*225   7 800 руб.
280*250   10 000 руб.
315*225   7 500 руб.
400*315   42 000 руб.

Переход короткий

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
250*225 600 руб. 800 руб.
280*225 930 руб. 1 150 руб.
315*225 1 650 руб. 2 100 руб.
315*250 990 руб. 1 300 руб.
315*280 770 руб. 980 руб.
400*315 2 400 руб. 3 350 руб.
400*355 1 590 руб. 2 150 руб.
450*400 3 600 руб. 4 680 руб.
500*400 5 100 руб. 6 800 руб.
500*450 2 900 руб. 3 900 руб.
630*500 8 200 руб. 11 200 руб.
630*560 5 350 руб. 7 050 руб.

Отвод удлиненный 90гр

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
32   89 руб.
40   265 руб.
50   300 руб.
63 140 руб. 150 руб.
75   950 руб.
90   394 руб.
110 430 руб. 450 руб.
125   2 500 руб.
140   2 800 руб.
160 1 100 руб. 1 600 руб.
180   4 000 руб.
200   5 600 руб.
225 3400 руб. 4 400 руб.
250   11 000 руб.
280   18 500 руб.
315   12 000 руб.
400   67 000 руб.

Отвод удлиненный 45гр

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
32   228 руб.
40   235 руб.
50   312 руб.
63   162 руб.
75   1 000 руб.
90   355 руб.
110 400 руб. 500 руб.
125   2 600 руб.
140   3 000 руб.
160   1 400 руб.
180   4 350 руб.
200   5 900 руб.
225   3 600 руб.
250   12 000 руб.
280   17 500 руб.
315   7 900 руб.
400   82 000 руб.

Тройник удлиненный равносторонний

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
32   330 руб.
40   317 руб.
50   438 руб.
63   227 руб.
75   1060 руб.
90   740 руб.
110 750 руб. 800 руб.
125   3 300 руб.
140   4 850 руб.
160 2250 руб. 2 400 руб.
180   8 100 руб.
200   1 1400 руб.
225   5 400 руб.
250   19 000 руб.
280   23 000 руб.
315   12 300 руб.
400   65 000 руб.

Тройник редукционный

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
63*32*63   970
90*63*90   1 200
110*63*110   785 руб.
160*63*160   2 070 руб.
160*110*160   2 250 руб.
225*63*225   4 900 руб.
225*110*225   5 100 руб.
225*160*225   5 300 руб.
315*110*315   10 700 руб.
315*160*315   10 700 руб.
315*225*315   10 700 руб.

Заглушка

диаметр РОЗНИЦА цена с НДС
СДР 17 СДР 11
32   15 руб.
40   245 руб.
50   315 руб.
63   75 руб.
75   300 руб.
90   216 руб.
110   330 руб.
125   1 700 руб.
140   2 190 руб.
160   550 руб.
180   3 100 руб.
200   3 900 руб.
225   1 750 руб.
250   6 650 руб.
315   6 100 руб.
400   27 000 руб.